Date
Naragonia Duo & Simone Bottasso (concert)
Naragonia Duo & Simone Bottasso (concert)
Note

Naragonia Duo + Simone Bottasso (concert)

Date
Bree (CC Bree)
Naragonia & friends
Note

Naragonia & friends

Date
Ancona (IT)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Turijn (IT)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Mestre (IT)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Lyon (Fr)
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Kortrijk
Naragonia duo (concert)
Note

Naragonia duo (concert)

Date
Bree (CC Bree)
Naragonia & friends
Note

Naragonia & friends

Date
Mirecourt (Fr)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Pierrefitte (Fr)
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Dranouter
Naragonia Duo + Duo Andy Cutting & Gudrun Walther
Note

Naragonia Duo + Duo Andy Cutting & Gudrun Walther

Date
Merodefestival
Naragonia Quartet + Duo Andy Cutting & Gudrun Walther
Note

Naragonia Quartet+ Duo Andy Cutting & Gudrun Walther

Date
Belsele
Naragonia Duo+ Duo Andy Cutting & Gudrun Walther
Note

Naragonia Duo+ Duo Andy Cutting & Gudrun Walther

Date
Berlin (DE)
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Chemenitz (DE)
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Krefeld (DE)
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Bree (CC Bree)
Naragonia & friends
Note

Naragonia & friends

Date
Leuven
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
La Chapelle Naude (FR)
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Erlangen (DE)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Erlangen (DE)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
La Tour du Pin (Fr)
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Leuven
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Fraisans (Fr)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Alzen (FR)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Alzen (FR)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Gooik
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo

Date
Lievegem
Naragonia Duo + friends
Note

Naragonia Duo + friends

Date
Amsterdam (NL)
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Brugge
naragonia quartet
Note

Naragonia Quartet

Date
Rennes (Fr)
Naragonia Duo
Note

Naragonia Duo